News Ticker

Fit, gezond en stijlvol de zomer tegemoet met Helena Herbosch en Cedric Burnel

_L1_9017 Summer is around the corner en met veel goede moed beginnen we te diëten en te sporten om onze levensstijl te verbeteren. Dit kan omwille van gezondheidsredenen zijn, om lichamelijke klachten aan te pakken of om met een beachbody te kunnen pronken deze zomer. Vaak is het ook een echte struggle met teleurstellende resultaten. Of het kan ook een pak makkelijker door een beroep te doen op de expertise van Helena Herbosch, een personal trainer in High Intensity Techniques en voedingsexperte. Stel je bent dan eenmaal je gewicht kwijt, wat dan? Wie kan je helpen om een nieuwe look te creëren? Allemaal vragen waar Helena Herbosch en Cedric Burnel verder op ingaan.

 Helena, je bent een personal trainer in High Intensity Techniques en een voedingsexperte. Wat moeten wij ons hierbij voorstellen?

Een personal trainer in High Intensity Techniques werkt met doelgerichte en op maat gemaakte trainingsprogramma’s met oog op het behalen van optimale resultaten zonder daarbij het risico te lopen op blessures. De workouts zijn uitgepuurd, wetenschappelijk onderbouwd en intens met een minieme investering van tijd. Met mijn trainingsprogramma’s hoef je geen uren aan een stuk te slijten in de gym. Kwantiteit brengt zelden kwaliteit! Wat ik doe valt trouwens ook onder een medische vertakking.

Als voedingsexperte leer ik mijn klanten omgaan met voeding. We leven nu eenmaal in een maatschappij met heel wat verleidingen die je trouwens niet altijd hoeft te weerstaan. Aan de hand van op maat gemaakte voedingsschema’s, naargelang je doelstellingen en progressie, leer ik je hoe je moet omgaan met die verleidingen en voeding in het algemeen. Ik zorg ervoor dat je dagelijkse voeding op punt staat om optimaal te kunnen functioneren. Dit heeft heel veel positieve gevolgen voor je werkprestaties, de ontplooiing van je creativiteit, het optimaal benutten van je denkvermogen en het aanscherpen van je zintuigen.

Vanwaar de keuze om je in deze twee specifieke domeinen te specialiseren?

Ik had al veel ervaring binnen beide domeinen door mijn modellenwerk en sportief verleden. Als je veel traint ga je automatisch ook heel wat uittesten om een ander en beter niveau te kunnen bereiken. Ik wilde me steeds meer toeleggen op iets waarbij je een maximum aan resultaat kon behalen met een minimum aan inspanning. Het was niet gemakkelijk om mijn pad te kiezen want er is een overaanbod aan tips en tricks, studies, boeken, … op elk gebied. Er is zoveel te verkrijgen dat je gedemotiveerd kan geraken door negatieve ervaringen, blessures of het uitblijven van beoogde resultaten. Ik leerde hoe je bewust kan omgaan met je lichaam en geest en hoe je dat in balans kan brengen met elkaar. Ik wilde mijn kennis en ervaringen doorgeven om mensen te kunnen helpen met hun struggle. Door andere denkpatronen aan te leren en hen bepaalde tools te geven kan ik de schoonheid, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant, uit de mens halen. Hen op de feiten drukken en duidelijk maken dat je lichaam een tempel is die je moet onderhouden. The sky is the limit met een gezonde geest in een gezond lichaam!

_L1_9031 _L1_9106

Op welke studies val je terug om deze job uit te oefenen?

Tegenwoordig zijn we toch echt te veel gefixeerd op diploma’s. Het lijkt wel of je zonder een bepaald diploma geen job meer kan uitoefenen terwijl je misschien hiervoor wel de competenties hebt. Iemand kan zo’n passie hebben voor een bepaald vak/beroep dat hij/zij zich via zelfstudie alles kan aanleren. Bij mij was dat voor een groot deel ook het geval. Ik ben een echte autodidact en neem zowel klassieke studies als moderne varianten op gebied van biochemie, voeding, medische sector, … onder de loep. Ik test tal van wetenschappelijke voedingsschema’s en workout programma’s uit om de gevolgen te onderzoeken. Mijn jarenlange ervaring binnen de modellensector, mijn opleiding Sport aan de Vlaamse Trainerschool en opleiding Communicatie waren uiteraard ook een enorme meerwaarde. Alle andere bijkomstige activiteiten nog niet eens genoemd. Je put logischerwijze daardoor uit verschillende bronnen waardoor je een expertise kan opbouwen die van onschatbare waarde is. Maar ik poch of praat niet graag over wat ik al allemaal heb gestudeerd. Daarentegen praat ik graag met mensen met eensgezinde cultuur. Cultuur hebben heeft geen diploma. Het is een klasse, de nieuwe etiquette van deze eeuw.

Dit heeft eigenlijk heel wat gelijkenissen met jouw verhaal Cedric Burnel. Niet?

Dat klopt, ik heb zelf ook geen modeopleiding genoten. Door heel veel zelfstudie en open te staan voor de kennis van anderen verzamelde ik mijn vakkennis. Mijn grootste drijfveer is mijn passie voor het vak. Je hebt bepaalde achtergrondkennis nodig om de klant doelgericht advies te kunnen verlenen, dus ga je automatisch actief op zoek naar de nodige informatie. Je leert ook dagelijks bij van je klanten. Het uitwisselen van ideeën en problemen is echt oneindig leerrijk op zoveel vlakken.

_L1_8718 _L1_8882_L1_8910

Helena Herbosch, tot welke doelgroep richt je je vooral?

Mijn doelgroep ligt tussen de 35 en 60 jaar. Mijn jongste klant tot nu toe was 9 jaar en mijn oudste klant was 86 jaar. Ik heb zowel klanten met beperkingen als personen met ernstige gezondheidsproblemen. Om een voorbeeld te geven van het meer extreme; personen met ernstige verslavingen vinden soms ook de deur van mijn praktijk. Mijn sterkte hierin is om reeds een eerste hulp in mental coaching te bieden, de backup van een extra specialist on the field in te schakelen en met mijn methodiek het individu terug op zijn effen te laten komen. Ik draag steeds een zeer sterke verantwoordelijkheid voor mijn klanten.

Wat zijn hun voornaamste beweegredenen?

Hun voornaamste beweegredenen zijn vooral het aanpakken van vrij uiteenlopende lichamelijke klachten zoals overgewicht, menopauze, cholesterol, slapeloosheid, snurken, … Of men wil een volledige nieuwe lifestyle eigen maken om meer uit het leven te kunnen halen. Het kan ook om professionele redenen zijn want ik werk ook frequent samen met atleten -ook in de context van hardwerkenden (glimlach)- om hun prestaties te verbeteren en naar een hoger niveau te tillen. Dat vind ik nog het fijnst omdat de resultaten geweldig zijn. Uiteindelijk zijn wij opgeleid om gezonde mensen te begeleiden. Dat is mijn business maar niet mijn core business omdat onze omgeving, onze maatschappij dat ons niet toelaat.

Waar erger je je het meest aan?

Ik erger me mateloos wanneer mensen een kathedraal van een lichaam willen om populair te worden op de sociale media. Vooral Instagram is een bron van dit kwaad. Het is simpel gezegd zo’n foute ingesteldheid! Levenshygiëne heb je voor jezelf en dat doe je voor je gezondheid. Want we zijn het waard! Dat zegt L’Oréal goed (glimlach). Ik denk niet dat we naar de gym moeten gaan en de plastische chirurg gewoon omdat men dan goed op de foto staat! Dat vind ik verschrikkelijk… omdat ik het triestig vind.

Ook kan ik mijn haar uittrekken bij personen die weinig inzicht en respect hebben voor het enige wat ze bezitten, zijnde hun lichaam. Een broek is een broek, een auto een auto. Maar aan een lichaam zie je de vitaliteit en de frisheid van iemands geest! Onvervangbaar. Mensen zien vaak hun potentie niet, de mogelijkheden niet, staan reeds te veel jaren onder druk van wat de peer group denkt en schrijft.  Als je bij mij aanklopt dan ga ik ervan uit dat men werkelijk een ander leven wil, the life of the happy few.  We gaan ver en de resultaten zullen er dan ook naar zijn. ‘De H3-club (noot: H3 is een verwijzing naar de hoeveelheid ‘h’s’ aanwezig in haar naam.) is een zeer schone club met heel wat idealen.’

Hoe verloopt een samenwerking? Welke stappen moet een klant doorlopen?

Alles begint met een verkennend intakegesprek in het salon van mijn kantoor. Hier graaf ik dieper naar de beweegredenen, de lichamelijke gezondheid, de levensstijl, … van het individu. Dit is van essentieel belang om hem en haar te leren kennen om het juiste antwoord te kunnen geven met mijn programma’s. Ik wil elke klant volledig begrijpen, het psychologische profiel begrijpen. Daarna wordt de klant gewogen en doe ik de verschillende metingen. Deze gegevens worden vervolgens besproken en gekoppeld aan de doelstellingen van het individu.

Indien de klant na het intakegesprek start, begin ik met het uitwerken van een H3-programma. Elk programma heeft verschillende onderdelen waarvan voeding en training de belangrijkste items zijn. Om een H3-programma op te stellen baseer ik me op verschillende voedingstechnieken en wetenschappelijke studies die aangepast worden in functie van het profiel van klant. De voedingstechnieken kennen allemaal hun basis in de genetica en de evolutie van de mensheid (paleolitisch). Dit is het eerste wat de klant in handen krijgt en waarmee we van start gaan. Het voedingsschema wordt ook voortdurend aangepast mits je lichaam een levend organisme is. Vervolgens worden trainingsschema’s uitgewerkt met oog op een minimale tijdsbesteding en het behalen van optimale resultaten. Sommige klanten wensen een constante personal training, anderen kiezen ervoor om gedurende vier sessies het programma aan te leren in een gym naar eigen keuze. Hierna kan je zelf aan de slag gaan gezien high intensity programma’s makkelijk vier à zes maanden kunnen gevolgd worden. Vaak volgen er ook nog ad random personal trainingen.

Het nemen van een H3 membership omvat een minimumperiode van 3 maanden, waarbij we wekelijks elkaar horen ter evaluatie. Maandelijks is er ook een grote follow-up waarbij ik de klant opnieuw meet en weeg. Niet alleen de resultaten worden besproken, maar ook het psychologische aspect krijgt steeds de nodige aandacht. Grote lichamelijke veranderingen hebben nu eenmaal een grote impact op het psychologisch aspect van de mens. Na het behalen van onze doelstellingen ontvangt de klant een maintenance program om mee naar huis te nemen. Dit programma zorgt ervoor dat ze blijvend aan de slag kunnen en niet terugvallen in oude gewoontes. Dan wordt de stabilisatie fase een groot feest. Maandelijks of 2-jaarlijks kan de klant een visite ter controle boeken. Een atleet piekt nooit. Een stabiel niveau is er één met een negatieve of een positieve tendens.

_L1_9085 _L1_9146 _L1_9139 _L1_9113 _L1_9109

 Hoe motiveer je je klanten?

Mijn klanten hebben eigenlijk niet veel motivatie nodig. Ze zijn zo gefocust op het behalen van hun resultaten dat ze hiervoor willen werken. Doordat de resultaten vlug merkbaar zijn voor de klant werkt dit ook stimulerend om zelfs nog verder te gaan dan de beoogde doelstellingen. Mijn enthousiasme speelt hierbij natuurlijk ook een grote rol.

Wat omvat je totaalpakket nog naast voedings- en trainingsprogramma’s?

Je kan ook gebruik maken van de Grocery Shopping and Delivery Service waarbij twee keer per week boodschappen thuis geleverd worden in functie van je voedingsschema. De kok van de familie kan ook opgeleid worden indien gewenst. Ik besteed zoals eerder vermeld ook heel wat aandacht aan de psychologische kant van mijn klanten en als laatste kan je ook gebruik maken van mijn Image Reestablishment. Op het einde van de samenwerking ziet het lichaam er volledig anders uit waardoor een nieuwe look vaak aan de orde is. Hiervoor werk ik graag samen met mensen die deskundig zijn en expertise hebben binnen een bepaald vakgebied. Iemand die mijn klanten kan stimuleren om gevestigde denkpatronen te doorbreken. En Cedric Burnel is daar een goed voorbeeld van. Hij gaat veel verder dan een gewone tailor.

Cedric Burnel, op welke manier kan een samenwerking met een personal trainer en een made-to-measure specialist een verrijking zijn voor de klant?

Niet alleen het lichamelijk aspect werd grondig onder handen genomen maar ook het image moet de nodige aandacht krijgen. Plots past de kledij niet meer en moet de man op zoek naar een volledig nieuwe garderobe. Zowel Helena als ik stimuleren de klant om uit zijn comfortzone te treden en zijn grenzen te verleggen. Ze voelen zich goed in hun vel en willen dat ook uitstralen. De juiste kledij helpt hierbij enorm en daarop zal hun omgeving ook onmiddellijk reageren. Dit zal leiden tot meer zelfvertrouwen wat heel wat positieve gevolgen kan hebben voor je professionele carrière. Wie zelfvertrouwen uitstraalt krijgt ook vertrouwen! Door doelgericht advies te geven aan de klant kan ik hen wegwijs maken doorheen het huidige modelandschap en hen nieuwe mogelijkheden presenteren op gebied van kleur, stijlen, prints, snits, … Hiervoor richt ik me niet enkel op Ermenegildo Zegna, maar ook het volledige aanbod van Mercken staat ter mijner beschikking om de klant optimaal te kunnen helpen. Door op een professionele manier tijd en energie te investeren in mijn klanten kan ik hen een schat aan informatie meegeven waardoor men weet hoe je als een stijlvolle moderne gentleman door het leven kan gaan.

Wat zijn de meest voorkomende problemen die een man kan ervaren op gebied van kledij na een vrij ingrijpende verandering op lichamelijk gebied?

Ze hebben het vaak moeilijk om comfortabele kledij links te laten liggen en te kiezen voor stijlvolle en mooi aansluitende kledij. Ze moeten hieraan nog wennen en dat vraagt uiteraard de nodige tijd. Vaak is ook de aanpassing aan de zomermode een heuse uitdaging. In de winter steken we alles weg onder verschillende lagen, maar in de zomer is dit vaak niet het geval. Door hen stapsgewijs hieraan te laten wennen voelen ze zich ook steeds meer comfortabel in wat meer onthullende kledij zoals shorts, T-shirts, zwemshorts, … Ze bloeien open en wennen aan vernieuwende ideeën. Ze zien hun eigen potentieel en mogelijkheden.

_L1_8631 _L1_8908 _L1_8900 _L1_8898

Heeft dit artikel je warm gemaakt om je levensstijl eens grondig onder handen te laten nemen? Of ben je toe aan een nieuwe garderobe voor Spring/Summer 2016?

Neem dan zeker contact op met:

Helena Herbosch

Zoutelaan 141 8300 Knokke-Heist

+32 477 75 28 22

info@helenaherbosch.com

Cedric Burnel

Ermenegildo Zegna Zeedijk 760

8300 Knokke

+32475454115

cedric.burnel@gmail.com

 

Fotografie: Mathias Lambrecht

Leave a comment

Your email address will not be published.


*